Rondellus

Rondellus - středověký tanec

Pestrý rej lidového tance i elegantní tanec dvorský dokresluje atmosféru středověkého veselí i zvyklosti fraucimoru.