Tisková zpráva o konání XXII. Královského stříbření

O víkendu 22. - 23. června 2013 se konal již XXII. ročník Královského stříbření Kutné Hory. V duchu dramaturgie této historické slavnosti prožívalo opět královské horní město Kutná Hora dvoudenní fiktivní příběh příjezdu a pobytu českého krále Václava IV., královny Žofie Bavorské, jejich úředníků a dvořanů. Spolu s účinkujícími se návštěvníci prostřednictvím děje scénáře hlavního programu slavnosti navrátili do historických událostí roku 1413. Areál parku pod Vlašským dvorem, kde je již tradičně umístěn stylový programový prostor, i gotické uličky historického centra na trasách průvodů ožily barevným středověkem.
Za slavnostního vyzvánění zvonů chrámu sv. Panny Barbory, halasného troubení a bubnování přivítali v sobotu dopoledne krále s královnou spolu se zástupy diváků i „Horníci“, tj. středověcí měšťané Kutné Hory. Velký průvod královského dvora, rytířů na koních, hudebníků, herců, patriciátu, havířů a mincířů ve slavnostních perkytlích a s cechovními praporci, doprovázený stovkami diváků, prošel historickým centrem města a vstoupil do programového areálu. Tam u královské tribuny uvítal Václava IV. královský rychtář, mincmistr Petr Zmrzlík ze Svojšína, zástupci havířských i mincířských cechů, měšťané i šlechta. Rytířstvo přijelo složit králi holdy a vyžádalo si uspořádání pěších i jezdeckých rytířských turnajů.
Program pobytu krále Václava v jeho oblíbeném městě proběhl ve výjimečně slavnostním duchu. Dne 15.června 1413 totiž uplynulo přesně 50 let ode dne, kdy byl korunován svatováclavskou korunou na českého krále. Toto své výročí přijel Václav oslavit právě do města Horníků a vyjádřil své výslovné přání, nebýt rušen žádnými spory, hádkami a náboženskými třenicemi.
Přesto hned při vítacím ceremonielu zazněla v ději připomínka skutečné dramatické události z loňského léta, krvavý incident mezi havíři a malínskými měšťany a následné vypálení Malína. Královský rychtář na příkaz krále uzavřel celou nemilou záležitost veřejným přečtením královské (autentické) listiny, která konflikt uzavírala v podstatě smírnou cestou, bez potrestání viníků.
Další sobotní průběh pobytu krále, až na malé a obvyklé šarvátky mezi havířskou a mincířskou obcí, probíhal již zcela ve slavnostním duchu a náladě. Nechybělo hodování a divadlo pro krále. Vyvrcholením sobotního programu byla magická svatojánská dvorská slavnost, zakončená před půlnocí ohňovými efekty a slavnostním ohňostrojem, který nad hlavami všech diváků a účinkujících ozářil věže kostela sv.Jakuba a dominantní stavbu mincovny ve Vlašském dvoře. Neděli, jako obvykle, zahájil hlas zvonů, který se nesl od chrámu sv.Panny Barbory. Svolával krále s jeho dvorem, Horníky i všechny přítomné návštěvníky Kutné Hory k tradiční „stříbrné mši“.
Diváky potěšila i četná turnajová klání rytířů na koních nebo měšťanů v oblíbené hře „koulené“. Především se však konal velký, královnou Žofií vyhlášený „korunovační“ turnaj, v němž vítěz byl korunován zlatým věncem.
Barvitou atmosféru turnajů, slavností, her i středověkého divadla doplňoval i rozsáhlý a pestrý stylový historický jarmark
Královské stříbření Kutné Hory si nenechali ujít především milovníci historie. Kromě věrných každoročních návštěvníků, přihlížejících ději většinou již ve svých vlastních dobových kostýmech, zavítaly na stříbření opět stovky nových diváků z tuzemska a blízkého i vzdáleného zahraničí (např. Japonsko, Nový Zéland). Byli překvapeni bohatostí a kvalitou programu, barevností a nádherou kostýmů a výpravy a neopakovatelnou atmosférou.
Jako vždy, i letos hostilo stříbření řadu významných osobností z Čech i zahraničí. Početně byli zastoupeni zástupci Krajského úřadu Středočeského kraje, za město Kutná Hora byla přítomna paní místostarostka D.Vepřková, za Těžební unii České republiky paní Mgr.M.Šandová s doprovodem. Slavnost navštívili hosté družebních měst Kutná Hora (Tarnowskie Gory, Ringstead). Přítomni byli dále četní zástupci sponzorů akce a různých médií, především hl. mediálního partnera TN.cz a dalších mediálních partnerů pořadatele. Stříbření jako vždy sledovala řada novinářů a fotografů.
Počasí po uplynulých extrémně horkých dnech bylo značně nejisté, předpovědi slibovaly prudké bouřky, přeháňky a poměrně citelné ochlazení oproti tropickému začátku týdne. V průběhu sobotního rána však ustal déšť, vyjasnilo se a počasí obou dnů potom bylo příjemné, i když v odpoledních hodinách někdy až příliš horké. Nejistota vývoje počasí a veliké regionální odchylky v oblačnosti i teplotách, nedávné dramatické a ničivé povodně, které zasáhly republiku a především Středočeský kraj, to vše však bezpochyby velikou měrou ovlivnilo i následný, i když zdaleka ne drastický, pokles návštěvnosti akce. Program však mohl být proveden kompletně, beze změn a zaznamenal obrovský úspěch návštěvníků.
XXII. Královského stříbření Kutné Hory navštívilo 5 396 platících návštěvníků, zdarma dále dalších cca 2.000 - 2.500 dětí od 0 do 6ti let (kostýmovaných do 10ti let). Bylo rozdáno 596 průkazek volného vstupu pro hosty a partnery akce, umožňujících návštěvu programu po oba dny konání a dále zvýhodněné vstupné do některých objektů Českého muzea stříbra v Kutné Hoře. Realizaci a program zabezpečovalo 269 smluvních i dobrovolných účinkujících, u více než 120 ti stánků nabízelo stylové zboží a občerstvení cca 300 trhovců. Technické a organizační zázemí zajišťovalo celkem 70 osob, pro dokumentaci akce bylo rozdáno celkem 37 průkazek vstupů zástupcům různých médií (NOVA, ČT, Český rozhlas, Rádio Černá Hora, Rádio Blaník, Obzory Kutnohorska, Deník, TEP, fotodokumentace o.s., ad.) Celkem tedy svůj „historický víkend“ jako divák, host či jako osoba podílející se na realizaci celé akce strávilo v Kutné Hoře cca 8.600 až 9.100.
Pořadatelé stříbření poskytli v areálu programového prostoru možnost prezentace několika charitativním subjektům – Oblastní charita Kutná Hora, Diakonie ČCE (Českobratrské církve evangelické) – středisko Kolín, „charita“ Světlá nad Sázavou,Charita a prodej – Pomoc handicapovaným a dětem, Ralsko a Fokus Kolín – Centrum sociální rehabilitace Kolín.
Závěrem lze konstatovat, že tradiční historická slavnost Kutné Hory, a to i přes velice složité současné ekonomické podmínky, kdy je většina akcí z finančních důvodů rušena a odvolávána, a dále v poměrně problematické atmosféře vládnoucí ve společnosti po povodních, úspěšně uzavřela svůj již XXII. ročník.
S. Hrabánková