Tisková zpráva o konání XXIII. ročníku Královského stříbření

O víkendu 21. - 22. června 2014 se konal XXIII. ročník Královského stříbření Kutné Hory. V duchu dramaturgie této historické slavnosti prožívalo opět královské horní město Kutná Hora dvoudenní fiktivní příběh příjezdu a pobytu českého krále Václava IV., královny Žofie Bavorské, jejich dvořanů a rytířů. Prostřednictvím děje scénáře hlavního programu slavnosti se návštěvníci spolu s účinkujícími navrátili do roku 1414. Rozsáhlý areál parku pod Vlašským dvorem, kde je již tradičně umístěn stylový programový prostor, ale i gotické uličky historického centra na trasách průvodů ožily barevným středověkem.

Za slavnostního vyzvánění zvonů chrámu sv. Panny Barbory, halasného troubení a bubnování přivítali v sobotu dopoledne krále s královnou spolu se zástupy diváků i „Horníci“, tj. středověcí měšťané Kutné Hory. Velký průvod královského dvora, rytířů na koních, hudebníků, herců, patriciátu, havířů a mincířů ve slavnostních perkytlích a s cechovními praporci, doprovázený stovkami diváků, prošel historickým centrem města a vstoupil do programového areálu. Tam u královské tribuny uvítal Václava IV. královský rychtář, mincmistr Petr Zmrzlík ze Svojšína, zástupci havířských i mincířských cechů, měšťané i šlechta. Rytířstvo přijelo složit králi holdy a vyžádalo si uspořádání pěších i jezdeckých rytířských turnajů.

Program pobytu krále Václava v jeho oblíbeném městě proběhl na jeho výslovnou žádost ve slavnostním duchu, naplněn zábavou i povinnostmi, ale oproštěn od sporů a hádek o náboženské otázky, které v té době ovládaly společnost. Na podzim tohoto roku 1414 je přece svoláván do říšského města Kostnice koncil a ten by měl vše vyřešit a uklidnit.

Král Václav přijel do města Horníků tak, jak vždy především zkontrolovat práci v mincovně a dolech a také uspořádat královský soud nad těžkými zločinci, kteří spadají pod královskou jurisdikci. Čas v Kutné Hoře však chce král především strávit mezi svými oblíbenými Horníky, a jak je i jeho zvykem, chce si vrchovatě užít zábavy a pověstné pohostinnosti svého stříbrného města.

Dvoudenní pobyt krále proto proběhl v duchu a náladě odpočinku a zábavy, nechyběly turnaje pěší i koňmo, hudba, tanec, exhibice vlajkonošů, předvádění sokolnického umění a, samozřejmě, i hodování a divadlo pro krále. V sobotu diváky potěšilo oblíbené „sportovní utkání“ mincířů proti havířům v „koulené“. Tradičním vyvrcholením sobotního programu byla magická svatojánská dvorská slavnost, zakončená před půlnocí ohňovými efekty a slavnostním ohňostrojem. Za zvuku hudby ozářil nad hlavami všech diváků a účinkujících věže kostela sv.Jakuba a dominantní stavbu královské mincovny ve Vlašském dvoře.

Nedělním ránem se nesl od chrámu sv. Panny Barbory hlas zvonů . Jako každoročně svolával krále s jeho dvorem, Horníky i všechny přítomné návštěvníky Kutné Hory k tradiční „stříbrné mši“.
Barvitou atmosféru turnajů, slavností, her i středověkého divadla doplňoval i rozsáhlý a pestrý stylový historický jarmark.

Královské stříbření Kutné Hory si nenechali ujít především milovníci historie. Kromě věrných každoročních návštěvníků, přihlížejících ději většinou již ve svých vlastních dobových kostýmech, zavítaly na stříbření opět stovky nových diváků z tuzemska a blízkého i vzdáleného zahraničí (např. USA, Japonsko, ad.). Bohatost a kvalita programu, barevnost slavnosti s její nádherou kostýmů a výpravy mnohé doslova oslnila. Obdivovali atmosféru a mnozí plánují opět se do Kutné Hory na stříbření vracet.

Jako vždy, i letos hostilo stříbření řadu významných osobností z Čech i zahraničí. Početně byli zastoupeni zástupci Krajského úřadu Středočeského kraje, např. radní Ing.Z.Štefek se synem, Ing. Z.Moravčíková s rodinou a další a další. Za město Kutná Hora si slavnost shlédla paní místostarostka D. Vepřková a o nedělním dopoledni, v tomto tradičně programově zklidněném čase, se na slavnosti objevil i pan starosta RNDr. I. Šanc. Stříbření navštívili dále hosté družebních měst Kutná Hora, kteří vyslovili velkou poklonu pořadatelům. Přítomny byly dále některé známé osobnosti jako např. režisérka J. Němcová, dále četní zástupci sponzorů akce a různých médií, především hl. mediálního partnera televize NOVA a dalších mediálních partnerů pořadatele. Stříbření jako vždy sledovala řada novinářů a fotografů.

Počasí tomuto ročníku vysloveně přálo. Kutné Hoře se vyhnuly prudké přeháňky a teplota byla ideální na prožití víkendu uprostřed zábavy na historické slavnosti. Díky tomu byl i program divákům proveden kompletně, beze změn a zaznamenal obrovský úspěch.

XXIII. Královského stříbření Kutné Hory navštívili 6 743 platící návštěvníci, dále akci zdarma shlédlo dalších cca 2.500 - 3.000 dětí od 0 do 6ti let (kostýmovaných do 10ti let). Bylo rozdáno přes 730 průkazek volného vstupu pro hosty a partnery akce, umožňujících návštěvu programu v sobotu či neděli. Po oba dny konání akce byly pro nositele vstupenek i průkazek připraveny bonusy ve formě zvýhodněného vstupné do některých z objektů Českého muzea stříbra v Kutné Hoře a do Vlašského dvora.

Realizaci a program zabezpečovalo 294 smluvních i dobrovolných účinkujících, u více než 110 stánků nabízelo stylové zboží a občerstvení cca 260 trhovců, technické a organizační zázemí zajišťovalo celkem 68 osob, pro dokumentaci akce bylo rozdáno celkem 46 průkazek vstupů zástupcům různých médií (NOVA, ČT, Český rozhlas, Rádio Černá Hora, Rádio Blaník, Obzory Kutnohorska, Deník, Svoboda Info, fotodokumentace o.s., ad.).

Celkem tedy svůj „historický víkend“ v Kutné Hoře jako divák, host či jako osoba podílející se na realizaci celé akce strávilo na stříbření cca 10.641 až 11.141 osob.

Pořadatelé stříbření opět poskytli v areálu programového prostoru možnost prezentace několika charitativním subjektům – Oblastní charita Kutná Hora, Diakonie ČCE Čáslav (Českobratrské církve evangelické) , „Charita a prodej“ Světlá nad Sázavou, Charita dětem.

Závěrem lze konstatovat, že tradiční historická slavnost Kutné Hory, a to i přes letošní počáteční, téměř likvidační ekonomické podmínky, proběhlo úspěšně a dokázalo, že neodmyslitelně patří ke Kutné Hoře.

S.Hrabánková