O spolku

Zapsaný spolek Stříbrná Kutná Hora vznikl 1. dubna 2014 a je nástupnickou organizací stejnojmenné nadace a občanského sdružení, která byla založena již v roce 1993.

Jedná se o sdružení fyzických a právnických osob, jejichž společným zájmem je zvyšování kulturní úrovně Kutné Hory, její propagace a prezentace jakožto bývalého královského horního města. Nejvýznamnějšími členy jsou České muzeum stříbra Kutná Hora a Město Kutná Hora.

Hlavní aktivitou spolku je pořádání Královského stříbření Kutné Hory a dalších kulturních akcí spjatých s historií Kutné Hory.

Spolek disponuje fondem se stovkami historických kostýmů a velkým množstvím různých rekvizit. Téměř vše bylo vyrobeno přímo členy sdružení nebo jeho příznivci.

Sponzoři a partneři, kteří by chtěli spojit jméno své firmy s pořádáním prestižní kulturní akce, jsou vítáni!

Výbor spolku:

předsedkyně:

PhDr. Světlana Hrabánková

členové výboru:

akademická malířka Jitka Jelínková

 

Pavel Turek

 

MUDr. Petr Mayer

 

MUDr. František Vaňous