Group 175@2x
upr5ornament@2x

sobota
22. června
2024

Na detailním scénáři a programu letošního ročníku aktuálně pracujeme. Pro Vaši představu ale zatím ponecháváme program loňské akce.

Sobotní program je opravdu nabitý, začíná ráno a končí před půlnocí ohňostrojem zakončující magickou dvorskou slavnost na počest svatého Jana. Kromě níže uvedených hlavních programových bodů, mezi které patří třeba velký turnaj na koních nebo hodování s kouzelníkem Žitem probíhá v areálu po celý den další program, který je k dispozici vám či vašim dětem: rytířská ležení s ukázkou zbraní, sokolovna královského sokolníka, dobové tržiště, historický kolotoč, ukázka středověkých řemesel s možností vyzkoušet si například vyrobit svíčku nebo vyrazit Pražský groš, historické hrátky – soutěžní aktivity pro děti, středověká hudba, divadlo, žongléři, střelba z luku a další…

Hlavní programový prostor

10:00

Měšťané horští i vy z daleka i blízka!
Ke chrámu sv. Barbory spěchejte a svého krále radostně vítejte!

Průvod Horníků od Vlašského dvora ke chrámu sv. Barbory

10:30

Zvony a fanfáry ohlašují příjezd krále Václava IV.

královský průvod přichází od Hrádku ke chrámu sv. Barbory

10:45

Ve velkém průvodu doprovázejí Horníci svého krále Václava s královnou Žofií.

velký průvod od chrámu sv. Panny Barbory do programového prostoru v parku pod Vlašským dvorem

11:15

Horníci slavnostně krále vítají a rytířstvo holdy mu skládá.

vítací ceremoniál

12:30

12:30    Bohemian Bards

středověká hudba (hlavní scéna)

12:45    Komedianti na káře

divadlo pro děti (prostor tržiště)

 

13:30

Král s královnou přicházejí na Hornické shromáždění.
Král jmenuje nové konšelstvo a přijímá přísahy starších cechů.

průvod od Vlašského dvora do parku

14:15    Žongléři Agripa

(prostor tržiště)

14:30    Merlet – šerm

ukázka historického šermu (hlavní scéna)

15:00   Truhla – Garde Gris

divadlo (tržiště)

15:30

Král obklopen dvořanstvem přichází na kolbiště a se svým dvorem i obcí hornickou
Velkému turnajovému klání na koních přihlíží.

Velký turnaj na koních (Štvanci)

16:30    Umění vznešeného lovu – Falconia

(hlavní scéna)

16:30    Komedianti na káře

divadlo pro děti (prostor tržiště)

17:30

Král s chotí svou, dvořanstvem a kutnohorskými patricii zahajuje slavnostní
Hodování a divadlo s čáry kouzelníka Žita.

18:45

Turnaj v koulené havíři proti mincířům – Rytíři Koruny České

19:45   Bohemian Bards

středověká hudba (hlavní scéna)

19:30    Žongléři Agripa

divadlo pro děti (prostor tržiště)

21:20

Král s královnou v záři pochodní přichází na magickou dvorskou slavnost.

pochodňový průvod od chrámu sv. Barbory do parku pod Vlašským dvorem
 

21:30

Svatojánská dvorská slavnost s bojovým kláním rytířů zakončená ohňostrojem.

 

Pozor:

od 19.30 bude probíhat instalace pyrotechniky na terasách a od cca 20.30 instalace techniky u hl. scény na večerní program. V době večerního programu budou uzavřeny terasy.

neděle
23. června
2024

Na detailním scénáři a programu letošního ročníku aktuálně pracujeme. Pro Vaši představu ale zatím ponecháváme program loňské akce.

I v neděli na vás čekají neopakovatelné zážitky. Celý den začíná tzv. Stříbrnou mší, budete přihlížet přípravám na svatbu na dvoře královny Žofie a prověřena také bude připravenost místní hotovosti (tedy vojenské posádky). Kromě níže uvedených hlavních programových bodů probíhá v areálu po celý den další program, který je k dispozici vám či vašim dětem: rytířská ležení s ukázkou zbraní, sokolovna královského sokolníka, dobové tržiště, historický kolotoč, ukázka středověkých řemesel s možností vyzkoušet si například vyrobit svíčku nebo vyrazit Pražský groš, historické hrátky – soutěžní aktivity pro děti, středověká hudba, divadlo, žongléři, střelba z luku a další…

Hlavní programový prostor

9:15

Král Václav se svou chotí jde na mši.

královský průvod od Vlašského dvora do chrámu sv. Panny Barbory

9:30

Král s královnou na Stříbrnou mši za hlaholu slavnostních fanfár do chrámu patronky havířské vstupuje.

9:45   Umění vznešeného lovu Falconia

(hlavní scéna)

10:30

Skončila mše a královský dvůr se v průvodu s Horníky z chrámu vrací.

společný průvod k Vlašskému dvoru

11:00   Artemis

taneční vystoupení Art Dance Academy a ZUŠ Kutná Hora (hlavní scéna)

 

11:15   Danzae Decora

taneční vystoupení DDM Kutná Hora (hlavní scéna)

 

11:30   Bohemian Bards

středověká hudba (hlavní scéna)

12:00   Truhla – Garde Gris

divadlo (tržiště)

12:15

Král přichází s dvořanstvem a rychtářem od Vlašského dvora.

Boží soud je třeba uspořádat a zabavit rytíře v Rytířských hrátkách (Merlet).

13:45

Zásnuby a svatební přípravy na dvoře královny Žofie.

14:30   Komedianti na káře

divadlo pro děti (prostor tržiště)

 

14:45

Přehlídka městské vojenské hotovosti a ponožková bitva.

15:00   Bohemian Bards

středověká hudba (tržiště – ak.)

16:00

Naposled král v průvodu dvořanů na kolbiště míří.

průvod od Vlašského dvora do parku

Turnajem královských rytířů na koních se král s Horou Kutnou loučí.

Velký turnaj na koních (Štvanci)
Group 169@2x

Důležité upozornění:

V zájmu vlastní bezpečnosti a nerušení programu nevstupujte do vyznačených prostor určených pouze pro účinkující a dbejte na to, aby děti nelezly na konstrukce pódií a osvětlení! Diváky dále prosíme, aby v areálu nepoškozovali mobiliář a záhony a zachovávali zde čistotu.
Změna programu vyhrazena.

Generální partner

Nad akcí převzala záštitu hejtmanka Středočeského kraje Mgr. Petra Pecková

Hlavní partner

Akce se koná za podpory Města Kutné Hory

Hlavní mediální partner

Partneři

Mediální partneři