Letošní Stříbření očima organizátorů

O víkendu 25. a 26. června si Kutná Hora opět připomenula dobu své slávy během tradiční historické akce Královské stříbření Kutné Hory. Přes pět tisíc návštěvníků sledovalo příjezd krále Václava IV. s jeho chotí a dvorem, jednotlivá vystoupení a mnohé průvody historickým centrem města.

„V letošním roce jsme připravili pro návštěvníky několik novinek. Bohužel zřejmě kvůli počasí – velkému vedru a hlášeným přívalovým dešťům navštívilo akci cca o osm set návštěvníků méně než v loňském roce. I tak byla ale návštěvnost slušná a všem skalním příznivcům, kteří sledovali program v 35 stupních i dešti děkujeme za podporu,“ komentuje průběh letošní akce PhDr. Světlana Hrabánková, hlavní organizátorka akce.

Akci během víkendu navštívilo 5.077 platících diváků, z toho 3.561 dospělých a 894 dětí, přes 300 osob přišlo ve svém kostýmu. K celkovému počtu je třeba přičíst dalších 815 vstupenek pro sponzory a partnery a zhruba 1800 dětí do 6 let, pro které je vstup na akci zdarma a kolem 300 osob zajišťujících prodejní stánky stylového tržiště. Reálně se tedy celková návštěvnost akce pohybovala kolem 8.000 osob.

Na programu se podíleli především tradiční účinkující, letos doplněni o skupinu historických lučištníků Vinedi ze Slovenska a divadélka Komedianti Na káře. „Účinkujících bylo letos téměř tři sta. Tradičně přijíždí kolem sedmdesáti dětí a tanečnic ze Vsetína, čtyři skupiny historického šermu, taneční a hudební skupiny, trubači, bubeníci, žongléři, divadélko pro děti a další,“ doplňuje Hrabánková. „Zkoordinovat tolik lidí, navíc v rozlehlém a členitém prostoru Vorlíčkových sadů a zahrad Jezuitské koleje je opravdu náročné. Akce je připravována několik měsíců a je třeba řešit každý detail, od příjezdu, ubytování, zabezpečení prostoru, technických otázek jako jsou stavby tribun, příprava kolbiště (navezeno cca 50 kubíků písku), mnoha set metrová kabeláž, nazvučení a osvětlení, podmínky pro prodejce na jarmarku a další a další,“ dodává ještě.

Akci každoročně pořádá zapsaný spolek Stříbrná Kutná Hora. Královské stříbření je nejvíce navštěvovaná akce v Kutné Hoře, a preferovaná akce Středočeského kraje propagující tento kraj i celou Českou republiku. Navštěvují ji nejen místní obyvatelé, ale především turisté tuzemští i zahraniční, a to prakticky z celého světa, například včetně Ameriky a Nového Zélandu. Celkový rozpočet akce se přibližuje dvěma milionům korun.

„Děkujeme všem partnerům, díky jejichž finanční podpoře se letošní akce uskutečnila. Poděkování patří také hlavnímu mediálnímu partneru FTV Prima a dalším subjektům, kteří vstřícně poskytli slevy na dodávané služby. Akce by se neobešla také bez nadšení dlouhodobých spolupracovníků, nadšenců a představitelů nejrůznějších rolí v programu a skupiny kutnohorských havířů,“ doplňuje ještě Světlana Hrabánková.

Mgr. Edita Dvorská

marketing a PR