Výstava v kutnohorské pobočce České spořitelny

V kutnohorské pobočce České spořitelny máte nyní příležitost prohlédnout si panely, které byly součástí velké výstavy z roku 2011 „Královské stříbření – návraty do Kutné Hory lucemburské“, realizované Českým muzeem stříbra u příležitosti 20. výročí pořádání historické slavnosti Královské stříbření Kutné Hory.

Panely jsou sestaveny principem koláže z informačních textů, seznamujících s charakterem, náplní a historií slavnosti, z fotografií zachycujících nejstarší i aktuální ročníky a z úryvků textů obsáhlého historického scénáře slavnosti. Kompletní výstavu v r. 2012 tvořily ještě další tři části. Ty sestávaly z panelů s bohatým dobovým obrazovým materiálem a textem, představujícím historické paralely a dobové prameny, na nichž je postavena dramaturgie celé slavnosti, dále ze souboru trojrozměrných exponátů ve vitrínách a z ukázek nádherného kostýmního a rekvizitního vybavení stříbření. Tuto obsáhlou výstavu si díky moderní technice můžete prohlédnou i dnes, a to formou virtuální návštěvy.

Česká spořitelna,a.s., dlouhodobý partner a příznivec pořádání stříbření, poskytla prostor a umožnila svým klientům a návštěvníkům shlédnout část tehdejší výstavy, která je i nadále aktuální. Touto cestou Vás chce společně s pořadatelem slavnosti co nejsrdečněji pozvat na její XXIV.ročník, konaný 20.-21.června v areálu u chrámu sv. Panny Barbory.