Falconia

KADAN-71-scaled

Přihlížejte ukázkám sokolnictví, během kterého se dozvíte velmi zajímavé informace o tomto vznešeném umění lovu, které je v České republice zapsáno organizací UNESCO na seznamu Mistrovských děl ústního a nehmotného dědictví lidstva.