Pro partnery

Královské stříbření Kutné Hory je tradiční akcí patřící mezi největší akce konané v Kutné Hoře i v regionu. Koná se vždy v druhé polovině června a symbolicky otevírá turistickou sezónu města.

Během dvou víkendových dní je každoročně evidováno zhruba 6.500 platících návštěvníků a zhruba 2.000 neplatících dětí do šesti let. Největší skupinou návštěvníků jsou lidé v produktivním věku – rodiče s dětmi – 25 – 40 let (60 %). Dále pak mladí lidé – 15 – 25 let (20 %) a starší lidé – 50 – 70 let (20 %). Převládají návštěvníci z regionu (60 %), zbylých 40 % je tvořeno diváky z celé České republiky a zahraničními turisty.

Přínos pro partnera

– spojení s prestižní akcí s vysokou návštěvností

– prezentace formou loga na propagačních materiálech akce (budování povědomí / image)

– prezentace na webových stránkách a sociálních sítích

– prezentace firmy / výrobků / služeb na místě během konání akce, oslovení zákazníků

– partnerské vstupenky – například benefit pro zaměstnance

– forma partnerství: darovací smlouva / smlouva o reklamě (daňově uznatelný odpočet)

Další informace: Mgr. Edita Dvorská, mark@stribreni.cz