Knihovna Václava IV. – zveme Vás na přednášku

knihovna_ok

Zveme Vás na první přednášku Mgr. Marka Zágory, kterou pořádáme ve spolupráci s Knihovnou Kutná Hora 28. března od 16 hodin (níže najdete link na FB událost). V letošním roce Královské stříbření slaví svůj 30. ročník, a proto jsme pro vás připravili doprovodný program, ve spolupráci s Knihovnou a Markem Zágorou, v podobě tří tematických přednášek (jejich data a témata budeme sdílet postupně). Na přednášku není třeba se registrovat a vstup je zdarma.
Těšíme se na setkání!

Knihovna Václava IV.
28. března 2024, 16 – 18 hodin, přednášející Mgr. Marek Zágora, Knihovna, Na Náměti 416

Římský a český král Václav IV. je vnímán jako slabý a líný panovník. Ve skutečnosti byl ale velice vzdělaným vladařem s mnoha zájmy, jenž patřil na přelomu 14. a 15. století k nejvýznamnějším bibliofilům. Jeho knihovna se sice nemohla měřit s knihovnami jeho francouzských bratranců, přesto vytvořil sbírku, která neměla ve střední Evropě obdoby. Bohužel se z ní do současnosti dochoval jen nepatrný zlomek, z něhož si přesto můžeme udělat představu o králových zájmech a jeho uměleckém vkusu. Mezi dochovanými manuskripty najdeme i několik skvostů: monumentální fragment německy psané bible, tzv. Vídeňský astrologicko-astronomický sborník nebo nejluxusnější opis říšského zákoníku, zvaného Zlatá bula. Přednáška představí slovem i obrazem všechny dochované rukopisy.

Mgr. Marek Zágora
Absolvent oboru učitelství pro SŠ jazyk německý – dějepis (1999), pedagog a historik středověku, redaktor serveru www.stavitele-katedral.cz, autor přednáškového cyklu Umělecké dílo jako pramen poznání života ve středověku (GVUO, 2008–doposud), autor a spoluautor několika umělecko-historických výstav (např. Václav IV. Král ve stínu svého otce, Kutná Hora, 2019, Stavitelé katedrál, Kutná Hora, 2020–2021).

FB UDÁLOST