Sláva králi! Stříbření se vrací po třech letech

2019-foto-12

Poslední červnový víkend 24. a 25. 6. 2023 – opět ožije Kutná Hora oslavami a příjezdem krále Václava IV., který královské horní město navštíví již po dvacáté deváté. Přípravy na jeho fiktivní návštěvu, která je hlavní osou scénáře akce, však probíhají již nyní a celou organizaci zajišťuje nově založený zapsaný spolek Stříbrná Kutná Hora, který však pokračuje ve šlépějích, práci a poslání spolku původního.


„V uplynulých třech letech se Stříbření z různých důvodů neuskutečnilo. Jedním z důvodů byla například pandemie covid, proběhla také změna pořadatele, následně se pořadatelství vrátilo zpět do Kutné Hory,“ říká předsedkyně zapsaného spolku Stříbrná Kutná Hora Mgr. Edita Dvorská. „Ačkoli je situace v poslední době složitá, ovlivněná dozvuky pandemie a dalšími událostmi, rozhodli jsme se za akci bojovat a věnovat veškeré úsilí tomu, aby mohla být tradice konání obnovena. V letošním roce se tak uskuteční její 29. ročník,“ doplňuje Dvorská.

Návštěvníci se budou moci těšit na akci tak, jak ji znají z předchozích ročníků. Po devíti letech se navíc program vrací do původního prostoru – zrekonstruovaného parku pod Vlašským dvorem. „Situace se za uplynulé tři roky poměrně změnila a musíme vycházet z realistických odhadů příjmů, podle nich plánujeme náklady na zajištění programu. Ten bude připraven tak, jak si ho návštěvníci pamatují, ale pracujeme také na nějakých novinkách. Stěžejní je ale v tuto chvíli komunikace s partnery. Záštitu nad akcí převzala hejtmanka Středočeského kraje, který akci podporuje také finančně. Mediálním partnerem se i v letošním roce stala FTV Prima. Hlavním partnerem s finanční i nefinanční podporou je také město Kutná Hora. Všem – i menším partnerům, kteří akci v letošním roce podporují, patří velký dík, ale stále je dost prostoru pro další,“ uvádí Dvorská.

V letošním roce se díky scénáři, který každoročně připravuje PhDr. Světlana Hrabánková, historička českých středověkých dějin, návštěvníci přenesou do roku 1403. Podrobnosti z připravovaného programu, novinky pro letošní rok a další informace budou sdíleny postupně. Již nyní je ale jasné, že se návštěvníci mohou těšit na rytířská klání, turnaj na koních, středověké tance lidové i dvorské, hudbu, ukázky řemesel i dobové tržiště, lukostřelbu, večerní dvorskou slavnost, Stříbrnou nedělní mši a několik průvodů v historickém centru města.

TISKOVÁ ZPRÁVA