Autoři a účinkující

19

ÚČINKUJÍCÍ: 

Merlet – Maledictus, Štvanci, Rytíři Koruny České, Johana Spáčilová,
sokolnická společnost Falconia, lovecká družina Doby Karlovy,
středověká řemesla Tempus artificum z.s., Rondellus, Hortus Gratiae, Bohemian Bards,
Královští bubeníci, Královští trubači, Agripa, Bílkovo kratochvilné divadlo,
taneční skupiny Danzae Decora, Artemis, Saltare, Garde Gris, II. rota, Lučištnice,
Horníci (havíři a mincíři): tradiční dobrovolní účinkující v čele s J. Dřevíkovským a J. Moravčíkem,
herci Ochotnického spolku Tyl, Svatobarborští zvoníci. 

HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ ROLE: 

král Václav IV.: J. Kašpar
královna Žofie Bavorská: M. Krůželová
král. rychtář Václav z Donína: J. Pařízek
kouzelník Henzlin Žito: J. Dolejší alias Červeňák
král. mincmistr Konrád z Vechty: V. Veselý
Dorothea-hofmistryně dvora královny: V. Vejmelková
Adléta z Kunštátu: J. Špačková
básník, král. herold: A. Rašťák
hodující dvořan pan Nyklásek: T. Morawski
hodující dvořan pan Suchhrdlo, šepmistr Mikuláš Elblin: M. Štrobl
hofmistr ad. dvořané: P. Mayer, O. Holý ad.
dvořané, herci-histrioni: K. Rašťák, J. Homola, V. Krůžela
zemanka Alena ze Soběšína: Božena Osvaldová
patricijky Hor Kutných: členky Rondellus | patricijka Dorota Pirknerová: Lenka Slavíková
rychtářův herold a čtvrtní hejtman: M. Cholinský
tábor mincířů: Matheus Flügel: Martin Kubelka | Berta Glaczerová: Jana Kratochvílová
Elška Ziegelová: Šárka Trzaskalíková | tábor havířů a hutníků: Frencl Quartz erckauféř: T. Morawski
Mandalena Sachsová: Michaela Žampachová | Uršula Kutnerová: Tereza Zimová
Další vedlejší role: členové Merlet, Maledictus, RKČ, Štvanci | hudba „Stříbrné mše“ v chrámu sv. Panny Barbory: V. Roubal a jeho hosté | ohňostroj: PYRO-JiVa

PRODUKCE: 

Stříbrná Kutná Hora, z. s. – E. Dvorská, Merlet s.r.o.
Propagace, marketing, organizace tržiště: E. Dvorská
Scénář, programová příprava: S. Hrabánková
Základní režie, koordinace: S. Hrabánková
Návrhy a realizace kostýmů hl. účinkujících: V. Vejmelková
Realizace kostýmů a rekvizit: V. Vejmelková, J. Špačková, ad.
Choreografie tanců a nástupů hl.programu: J. Špačková
Zvuková digitální mixáž a příprava: L. Kasýková
Ozvučení, zvuková technika, světla:
L. Kasýková, R. Hüttel, P. Šmolka
Grafické návrhy tiskového programu a propagace akce, digitalizace: E. Dvorská
Realizační pomoc při kostýmování měšťanského komparsu a diváků: J. Jelínková
Technická příprava a zajištění: M. Hák, F. Schönbeck, M. Zrubec, P. Beneš a další
Zápůjčky oplocení: Městské lesy a rybníky, s.r.o.

Jo