30 let konání Královského stříbření Kutné Hory

Přípravy a konání městských slavností různých typů, mezi než se řadí i novodobé Stříbření, již od nejstarších dob existence městských sídelních aglomerací představovaly prostředek k upevňování pocitu společenství a sounáležitosti s obcí. Povzbuzovaly zdravý patriotismus a hrdost, nenásilnou a zábavnou formou současně přinášely poučení. Velice často jejich prostřednictvím vznikaly a vznikají nové kulturní hodnoty, především […]