Štvanci

Štvanci - rytířský turnaj

Nezapomenutelný zážitek v podobě velkého turnajového klání na koních – přeneste se s námi do lucemburské doby a zažijte turnaj tak, jak ho znáte třeba z filmů.

Merlet a Maledictus

Merlet a Maledictus - historický šerm

Srdce buší a tep stoupá při napínavých soubojích urozených pánů rytířů. Obdivujte jejich bojové šermířské umění a fanděte svému oblíbenci.  

Falconia

Přihlížejte ukázkám sokolnictví, během kterého se dozvíte velmi zajímavé informace o tomto vznešeném umění lovu, které je v České republice zapsáno organizací UNESCO na seznamu Mistrovských děl ústního a nehmotného dědictví lidstva.

Rytíři koruny české

Rytíři Koruny České

Tihle páni už něco zažili! Přesvědčit se můžete na vlastní oči i uši v jejich rytířském ležení. Připravenost k boji prověří v přehlídce městské hotovosti.

Hortus Gratiae

Krásné tanečnice – dámy na dvoru královny Žofie zastupující jednotlivé symboly vás provedou magickou svatojánskou dvorskou slavností.

Rondellus

Rondellus - středověký tanec

Pestrý rej lidového tance i elegantní tanec dvorský dokresluje atmosféru středověkého veselí i zvyklosti fraucimoru. 

Horníci

Horníci Kutná Hora

Oddaní Horníci vítají svého krále na Horách Kutných a radovánky i povinnosti spjaté s ražbou mince pro krále chystají.

Bohemian Bards

Zaposlouchejte se nebo si poskočte s českými bardy hrající na dokonalé napodobeniny dobových nástrojů jako jsou středověké dudy, šalmaje, fidula nebo cistra.

Tempus Artificum

Od středověkých řemeslníků se dozvíte mnoho zajímavého o středověkém způsobu života a výrobě běžných výrobků. Na jednotlivých stanovištích budete moci řemesla nejen sledovat, ale některá si dokonce vyzkoušet. Můžete se těšit na ukázky zpracování lnu a zpracování textilu, dozvíte se, jak se ve středověku šily boty. Budete přihlížet šikovným prstům při pletení košíku a vyzkoušíte […]

Rytířské hrátky s Garde Gris

V dalším rytířském ležení jsou připraveny čtyři disciplíny pro malé rytíře, ve kterých mohou vyzkoušet svou obratnost a postřeh. Co je čeká? Zkusí si šermovat měkčenými meči nebo oblíbenou disciplínu pánů rytířů – hod kroužků na dýku. Síla rytířů ale tkví i ve spolupráci. Tu prověří přetahování lanem.