Program XXVII. Královského stříbření

sobota 23. června 2018
HLAVNÍ PROGRAM

A. Hlavní scéna před chrámem sv. Panny Barbory

10.00Měšťané horští i vy, příchozí z daleka i blízka! Ke chrámu sv. Barbory, patronky havířské spěchejte a svého krále radostně vítejte! (průvod královského rychtáře s Horníky od Vlašského dvora ke chrámu sv. Barbory)
10.20Zvony a fanfáry ohlašují příjezd krále (královský průvod přichází od Hrádku ke chrámu sv. Barbory)
10.45Horníci svého krále vítají a rytířstvo holdy mu skládá - Slavnostní zahajovací program
11.30Horníci doprovázejí krále Václava IV. s královnou Žofií do Vlašského dvora (velký společný průvod od chrámu sv. Panny Barbory)

B. Kolbiště na nádvoří Jezuitské koleje

13.00Král obklopen dvořanstvem přichází na kolbiště, kde rytířský turnaj je vyhlášen (průvod ze zahrad Jezuitské koleje)
13.10Velkému turnajové klání na koních král se svým dvorem i obcí hornickou přihlíží (Štvanci)

A. Hlavní scéna před chrámem sv. Panny Barbory

15.15Veliká různice na Horách Kutných propukla
15.20Rychtář vede od Hrádku k soudu obviněné
15.30Královský soud teď rozhodne, kdo je nevinný a kdo propadne katu
17.00Král s chotí svou a dvořany slavnostní hodování zahajuje - Divadlo a čáry kouzelníka Žita

B. Kolbiště na nádvoří Jezuitské koleje

19.00Slaviánova cesta od dobyté Tróje - Divadelní představení ve stylu dvora francouzského (RKČ)

A. Hlavní scéna před chrámem sv. Panny Barbory

 Od cca 19.30 bude probíhat instalace pyrotechniky na bastionu a velkém schodišti a od cca 20.00 instalace techniky u hl. scény na večerní program
21.20Král s královnou v záři pochodní přichází na magickou dvorskou slavnost (pochodňový průvod od Vlašského dvora)
21.30Svatojánská dvorská slavnost s bojovým kláním rytířů zakončena ohňostrojem (střílený v programovém prostoru)

Vedlejší program

A. Před sv. Barborou:
12.00 Hudba Bohemian Bards
12.30 Šermíři Merlet
14.00 Tanec Rondellus - Taneční hodina
14.30 Hudebníci Gnomus
18.15 Hudba Bohemian Bards
19.00 Hudebníci Gnomus

B. Kolbiště na nádvoří Jezuitské koleje:
15.30 Jezdci s dravými ptáky

C. Vodní scéna v zahradách Jezuitské koleje:
12.00 Emillion - divadélko pro děti
14.00 Aventýr - silová akrobacie
14.30 Šerm MOR
15.00 Emillion - divadélko pro děti
16.00 Žongléři Agripa
17.00 Emillion - divadélko pro děti
18.00 Žongléři Agripa

neděle 24.června 2018
HLAVNÍ PROGRAM

A. Hlavní scéna před chrámem sv. Panny Barbory

9.20Zvony chrámu sv. Barbory nad Horou Kutnou vyzvánějí - král Václav se svou chotí na mši přichází (královský průvod od Hrádku do chrámu)
9.25Za hlaholu slavnostních fanfár král do chrámu patronky havířské na Stříbrnou mši vstupuje (V době obřadu bude chrám uzavřen pro turistické prohlídky!)
10.30Skončila mše a královský dvůr se v průvodu s Horníky z chrámu vrací (společný průvod k Vlašskému dvoru)

B. Kolbiště na nádvoří Jezuitské koleje

11.45Tradiční turnaj v koulené (RKČ)

A. Hlavní scéna před chrámem sv. Panny Barbory

12.40Průvod rychtáře, mincmistra a Horníků od Hrádku ke chrámu sv. Panny Barbory
12.45Zahájení Slavnostního shromáždění Hornictva a Přísahy nově zvolených starších cechů
14.15Dvůr královny Žofie
15.15Rychtář svolává přehlídku městské hotovosti, nábor nových mladých zbrojnošů (Dětská ponožková bitva)

B. Kolbiště na nádvoří Jezuitské koleje

17.00Naposled král v průvodu dvořanů na kolbiště míří (průvod od štábního domku)
Turnajem královských rytířů na koních se král s Horou Kutnou loučí (Štvanci)

Vedlejší program

A. Před sv. Barborou:
10.30 Hudebníci Gnomus
11.00 Šermíři Merlet
11.40 Hudba BraAgas
12.10 Tance Hortus Gratiae
13.15 Hudebníci Gnomus
13.45 Hudba BraAgas
16.00 Tanec Rondellus - Taneční hodina
16.30 Hudba BraAgas

B. Kolbiště na nádvoří Jezuitské koleje:
13.30 Výcvik jízdy na koni (Štvanci)
15.30 Jezdci s dravými ptáky

C. Vodní scéna v zahradách Jezuitské koleje:
11.00 Žongléři Agripa
11.30 Emillion - divadélko pro děti
12.30 Aventýr - silová akrobacie
13.15 Šerm MOR
14.00 Žongléři Agripa
15.00 Emillion - divadélko pro děti
16.00 Žongléři Agripa

KONEC

V průběhu obou dnů probíhají cca 10.00 - 18.00 další doprovodné programy a atrakce:
ukázky středověkých řemesel - Tempus artificum z.s. (zahrady Jezuitské koleje)
ukázky a výklad o sokolnictví - Sokolnická společnost TEIR (na bastionu zahrad)
lazebna - masáže a koupele pro širokou veřejnost (u sv. Barbory)
pro děti a dospělé lukostřelba, dětské hry, kolotoče
vojenské ležení - Rytíři Koruny České (u sv. Barbory)
Kat Pawouk a jeho řemeslo

Změna programu vyhrazena.

Upozornění divákům

POZOR!! V době sobotního večerního programu bude uzavřen prostor bastiónu a schodiště do zahrad Gask - bude zde nainstalovaná pyrotechnika na ohňostroj!

V zájmu vlastní bezpečnosti a nerušení programu nevstupujte do vyznačených prostor určených pouze pro účinkující a dbejte na to, aby děti nelezly na konstrukce pódií a osvětlení! Diváky dále prosíme, aby v areálu nepoškozovali mobiliář a záhony a zachovávali zde čistotu.

Pořadatelé děkují všem svým finančním partnerům a příznivcům za pomoc při realizaci akce, Městu Kutná Hora za poskytnutí prostor Vorlíčkových sadů a zaměstnancům a vedení Galerie GASK za laskavý pronájem areálu zahrad a nádvoří Jezuitské koleje.